X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
     
 
 
موضوعات

مذهبی

دانلود نرم افزار

کامپیوتر وترفند

دانلود مداحی

دانلود قرآن

عکس

دانلود موبایل

صهیونیست واقتصاد

مقاله ومطالب

شهداء

قرآن وحدیث

مباحث دینی

مهدویت وصهیونیست

شعر وادبیات

خاطرات امام خامنه ای

امام خامنه ای

ظهور

حدیث درباره امام زمان

حدیث از امام زمان

اشعار

 
 
لینکستان

شایان گرافیک

پارس نمودار

پست الکتونیک رایگان

سرویس پست الکترونیک رایگان

سرویس پست الکترونیک رایگان

سرویس پست الکترونیک رایگان

سرویس پست الکترونیک رایگان

سرویس پست الکترونیک رایگان

سرویس پست الکترونیک رایگان

سایت بزرگ دانلود

دفتر مقام معظم رهبری(قم)

پایگاه آیت الله سیستانی

پایگاه آیت الله سید محمد شاهرودی

پایگاه آیت لله تبریزی

پاسخ به پرسشهای اعتقادی

بخش زن در پایگاه رافد

احکام نوجوانان

وبلاگ نریمان پناهی

سایت فیزیک آنلاین

طراحی گرافیک و وب

طراحی گرافیک و وب

طراحی گرافیک و وب

طراحی گرافیک و وب

وبلاگ مسجد امام علی (ع)

دانلود و سفارش مداحی

سایت شهید آوینی

نوشتن متن دلخواه نستعلیق بصورت آنلاین

افزایش رایگان بازدید وبلاگ شما

آموزش های جامع فلش

سایت رهپویان ایران

مرکز دانلود برنامه وکرک

دریای هدایت الهی

رایانه کار

تکدید مرکز دانلود صوت و فیلم مذهبی

دوکـوهه عاشقان

 
 
لینکهای روزانه

دانلودستان

 
 
:.وبلاگ مذهبی.: ،مطالب مذهبی ،عکس مذهبی ، مباحث دینی ،دانلود قرآن ،دانلود مداحی

تعداد بازدید کل : 175899
 
 

اشعاری درباره امام زمان (عج)

قصیده ای از  شهید شیخ فضل الله نوری

 

ای آن که کسی سرو چو قد تو ندیده                     چون لعل لبت غنچه ز گلزار نچیده

چون نرگس مستت به همه گلشن عالم              نه دیده چنین دیده و نه گوش شنیده

خضر ار لب لعل تو نمی کرد تمنا                               تا حشر به سرچشمه حیوان نرسیده

نشناخته گفتند گروهی که خدایی                              پس مدشناسای تو را چیست عقیده

واقف نشد از سر توی ای مخزن اسرار               جز عارف چل ساله که در خرقه خزیده

می کرد تجلی اگر این یوسف ثانی                               دلباختگان دل عوض دست بریده

دانم به یقین گر به رخت پرده نبودی                     کس یوسف کنعان به کلافی نخریده

در مردمک دیده و از دیده نهانی                              پیدا و نهان ،غیر خداوند که دیده

دانی زچه در پای گل سرخ بود خار                         از بس که به گلزار زشوق تو دویده

فاخته سان بهر تو با نغمه ی کوکو                        هر لحظه از این شاخ بدان شاخ پریده

از چیست که بلبل شده دلباخته ی گل               زین رو که یکی روز گلی دست تو دیده

زان روز که من باخته ام نرد محبت                             دانسته ام آخر به کجا کار کشیده

دیری است زند زلف تو اندر دل مانیش                  افسون ،نکند چاره ی این مار گزیده

پنهان زعدویی ،زمحبان زچه ای دور                      جان ها به لب از ،هجر تو ماه رسیده

جز شربت لطف تو نداریم تمنا                                حلوا به کسی ده که محبت نچشیده

*****

بقیه در ادامه مطلب ...

قصیده ای از  شهید شیخ فضل الله نوری

 

ای آن که کسی سرو چو قد تو ندیده                     چون لعل لبت غنچه ز گلزار نچیده

چون نرگس مستت به همه گلشن عالم              نه دیده چنین دیده و نه گوش شنیده

خضر ار لب لعل تو نمی کرد تمنا                               تا حشر به سرچشمه حیوان نرسیده

نشناخته گفتند گروهی که خدایی                              پس مدشناسای تو را چیست عقیده

واقف نشد از سر توی ای مخزن اسرار               جز عارف چل ساله که در خرقه خزیده

می کرد تجلی اگر این یوسف ثانی                               دلباختگان دل عوض دست بریده

دانم به یقین گر به رخت پرده نبودی                     کس یوسف کنعان به کلافی نخریده

در مردمک دیده و از دیده نهانی                              پیدا و نهان ،غیر خداوند که دیده

دانی زچه در پای گل سرخ بود خار                         از بس که به گلزار زشوق تو دویده

فاخته سان بهر تو با نغمه ی کوکو                        هر لحظه از این شاخ بدان شاخ پریده

از چیست که بلبل شده دلباخته ی گل               زین رو که یکی روز گلی دست تو دیده

زان روز که من باخته ام نرد محبت                             دانسته ام آخر به کجا کار کشیده

دیری است زند زلف تو اندر دل مانیش                  افسون ،نکند چاره ی این مار گزیده

پنهان زعدویی ،زمحبان زچه ای دور                      جان ها به لب از ،هجر تو ماه رسیده

جز شربت لطف تو نداریم تمنا                                حلوا به کسی ده که محبت نچشیده

*****

چکامه ی (بهاریه ی انتظار) از حضرت امام خمینی (ره)

 

آمد بهار و بوستان شد رشک فردوس برین                                  گل هاشکفته در چمن ،چون روی یار نازنین

از ارغوان ویاسمن ،طرف چمن شد پرنیان                                     واز اقحوان و نسترن ،سطح دمن دیبای چین

از قمری و کبک و هزار آید نوای ارغنون                                           وزسیره و کوکو و سار آواز چنگ راستین

شد موسم عیش و طرب ،بگذشت هنگام کرب                               جام می گلگون طلب ،از گل عذاری مه جین

خاصه کنون کاندر جهان ،گردیده مولودی عیان                               کز بهر ذات پاک آن ،شد امتزاج ما و طین

از بهر تکریمش میان بر بسته خیل انبیا                                         از بهر تعظیمش کمر خم کرده ،چرخ هفتمین

مهدی امام منتظر ،نوباوه ی خیرالبشر                                        خلق دو عالم سر به سر بر خوان احسانش نگین

مهر از ضیا اش ذره ای بدر از عطایش بدره ای               دریا زجودش قطره ای ،گردون زکشتش خوشه چین

مرات ذات کبریا ،مشکوه انوار هدا                                                            منظور بعث انبیا ،مقصود خلق عالمین

امرش قضا ،حکمش قدر ،حبش جنان ،بغضش سقر                         خاک رهش زیبد اگر بر طره ساید حور عین

دانند قر آن سربه سر ،بابی زمدحش مختصر                                   اصحاب علم و معرفت ،ارباب ایمان و یقین

سلطان دین ،شاه زمن ،مالک رقاب مرد و زن                                  دارد به امر ذوالمنن ،روی زمین زیر نگین

گر نه وجود اقدسش ظاهر شدی اندر جهان                                 کامل نگشتی دین حق زامروز تا روز و اپسین

ایزد به نامش زد رقم ،منشور ختم الاوصیا                                     چونان که جد امجدش گردید ختم المرسلین

نوح و خلیل و بوالبشر ،ادریس وداود و پسر                                   از ابر فیضش مستمد ،از کان علمش مستعین

ظاهر شود آن شه اگر ،شمشیر حیدر بر کمر                                   دستار پیغمبر به سر ،دست خدا در آستین

دیاری از این ملحدان ،باقی نماند در جهان                                    ایمن شود روی زمین ،از جور و ظلم ظالمین

من گر چه از فرط گنه شرمنده و زارم ولی                                شادم که خاکم کرده حق با آب مهر تو عجین

خاصه کنون کز فیض حق مدحت سرودم آن چنان                              کز خامه ریزد بر ورق ،جای مرکب انگین

بر دشمنان دولتت ،هر فصل باشد چون خزان                                 بر دوستانت هر مهی بادا چو ماه فروردین

ای حضرت صاحب زمان ای پادشاه انس و جان                                      لطفی نما بر شیعیان ،تایید کن دین مبین

(با تلخیص )

*****

یک بند از ترجیع بند «راز هستی» (نقطه ی عطف ) از حضرت امام خمینی

 

ای صورت رسای آسمانی                        ای رمز ندای جاودانی

ای قله ی کوه عشق و عاشق               وی مرشد ظاهر و نهانی

ای جلوه ی کامل اناالحق                         در عرش مرفع جهانی

ای موسی صعق دیده در عشق              از جلوه ی طور لامکانی

ای اصل شجر ،ظهوری از تو                   در پرتو سر سرمدانی

برگوی به عشق سر لاهوت                     در جمع قلندران فانی

ای نقطه ی عطف راز هستی             برگیر زدوست جام مستی

*****

قصیده ای از مرحوم استاد مهدی الهی قمشه ای

ای جمال زیبایت ،ظل حسن یزدانی                                        گشته آشکاراز وی سرغیب پنهانی

ای به کشور ایمان ،شهریار بی همتا                              وی به عرصه ی امکان ،گنج علم سبحانی

آیت خدایی تو ،جان مصطفایی تو                                       قلب مرتضایی تو ،هفت سر قرآنی

بر کمال صنع خویش ،حق تبارک الله گفت               چون تو را به حسن آراست ،رب نوع انسانی

از تو بر سر آدم ،تاج عز کرمنا                                          نوح را تویی رهبر ،ز انقلاب طوفانی

زان جمال قدوسی ،پرده بر فکن کز عشق                      بر رخت شود حیران ،چشم ماه کنعانی

از رخت نقاب افکن ،راز عالمی بگشا                                      تا عیان شود بر خلق سر اول و ثانی

هم نهان و هم پیدا ،در مثل چو خورشیدی                     گرچه از نظر چندیست ،زیر ابر پنهانی

راه سخت و منزل دور ،شام تار و مه بی نور            پای  خسته ،دل رنجور ،رهبرا تو خود دانی

خاطر (الهی )را از رخت چو ماه افروز                   کز عمت شب هجران ،در هم است وظلمانی

(با تلخیص )

*****


+ | مسافر کربلا | پرینت مطلب | 0 نظر | ارسال نظر ... |
 

آخرین مطالب

عنوان مطلب تاریخ

شیطان پرستی

دوشنبه 26 بهمن‌ماه سال 1388

اشعار حافظ

چهارشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1388

شعرهایی در باب امام زمان(عج)

جمعه 15 خرداد‌ماه سال 1388

شعرهایی در باب امام زمان(عج)

جمعه 15 خرداد‌ماه سال 1388

اشعاری در باب امام زمان (عج)

جمعه 15 خرداد‌ماه سال 1388

اشعاری درباره امام زمان (عج)

جمعه 15 خرداد‌ماه سال 1388

اشعاری از حکیم متاله حاج ملاهادی سبزواری (اسرار)

جمعه 15 خرداد‌ماه سال 1388

حدیث درباره امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

جمعه 15 خرداد‌ماه سال 1388

حدیث از امام زمان (عجلالله تعالی فرجه)

جمعه 15 خرداد‌ماه سال 1388

رساله و احکام

سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1388

[ بدون عنوان ]

سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1388

گزارش تصویری حضور داوود احمدی نژاد در شیراز

سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1388

گفتگوی خواندنی با آیت‌الله مصباح درباره آیت‌الله بهجت

سه‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1388

استاد سید متولی عبدالعال ( سور رحمن و قصار السور)

دوشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1388

خاطرات مقام معظم رهبری (بدتر از نسل هویدا!)

یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1388
 
 
   
CopyRight © 2009 ::.مصباح الهدی::. - Powerd BlogSky.com
Designer Template : MTC - M30T.com
M30T.com